สำหรับผู้ขอใช้สุราสามทับ (หน่วยงานทางการแพทย์ฯ และการอุตสาหกรรม)

สำหรับ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต